dt 2272020936 img 9736Huyện Lương Sơn đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên (CB, HV) nông dân trong huyện. Xác định khâu quan trọng trước tiên là nâng cao nhận thức, Hội Nông dân (HND) huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho CB, HV về mục đích, ý nghĩa của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (XDNTM)

 

Những năm qua, các cấp Hội đã tổ chức 18 buổi giao lưu văn nghệ, sân khấu hóa tuyên truyền về XDNTM; 450 buổi tuyên truyền với 22.500 lượt người tham gia; cấp phát trên 117.000 tài liệu liên quan đến nông nghiệp, nông dân và NTM. Qua đó, góp phần giúp CB, HV nông dân nhận thức rõ về mục đích, yêu cầu, nội dung, cách thức XDNTM; thúc đẩy nông dân vươn lên giảm nghèo bền vững và làm giàu; tích cực tham gia phong trào với nhiều việc làm thiết thực. 
 
Đồng chí Nguyễn Phùng Chinh, Chủ tịch HND huyện chia sẻ: Qua tuyên truyền, vận động giúp hội viên nông dân hiểu được người thụ hưởng trực tiếp kết quả XDNTM chính là người dân nên đã hưởng ứng tích cực. Từ năm 2011 đến nay, các cấp Hội huy động được hàng tỷ đồng, hơn 100.000 ngày công lao động, tình nguyện hiến đất để xây dựng các công trình với trên 10.000 m2. Hội cũng phối hợp với các ngành, đoàn thể huy động nguồn lực, cùng sự đầu tư của Nhà nước để xây dựng hệ thống thủy lợi, cầu, đường.
 
Từ XDNTM đã góp phần giúp đời sống vật chất, tinh thần của bà con không ngừng được nâng lên. Với mục tiêu tạo điều kiện giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện phong trào "Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên được triển khai như: nhận ủy thác với ngân hàng giúp hội viên vay vốn; phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân; tập huấn chuyển giao KHKT, mở các lớp dạy nghề; vận động hội viên tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi... Nhờ đó, trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương nông dân SX-KD giỏi với những mô hình hiệu quả như: trồng rau hữu cơ; cây ăn quả; chăn nuôi trâu, bò sinh sản, nuôi bò sữa; trồng cây dược liệu; làng nghề gỗ lũa, đá cảnh; trồng giềng đỏ, sả… góp phần tăng thu  nhập, tạo việc làm ổn định cho người dân. 
 
Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp HND trong huyện đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, đóng góp đắc lực vào kết quả XDNTM, đưa Lương Sơn trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh. Với sự đồng lòng, quyết tâm cao của hội viên, diện mạo nông thôn đã khởi sắc. Những con đường hoa mọc lên khắp nơi, tô điểm cho bức tranh nông thôn thêm màu sắc. Nông dân tích cực thi đua sản xuất, tạo dựng những mô hình mới đạt hiệu quả cao, góp phần phát triển KT-XH địa phương.\

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


135

mohinh

30A

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction