dt 221020201024 z2137427583017 f28c5b8a5699Từ một xã nghèo, kinh tế còn khó khăn, tỷ lệ bao phủ BHYT thấp, đến nay, xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) là một trong những xã đạt tỷ lệ bao phủ thẻ cao của huyện.

 

Những năm trước, Xuất Hóa là xã khu vực II, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 75%, được Nhà nước hỗ trợ BHYT. Do vậy, tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT của xã luôn đạt cao. Tuy nhiên, do chính sách thay đổi, xã chuyển từ khu vực II thành khu vực I, nhiều hộ không thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ mua  BHYT, bà con còn trông chờ vào Nhà nước nên tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT luôn thấp. Đồng thời, xã được chọn làm điểm xây dựng NTM của huyện.
 
Trước mục tiêu đó, Đảng ủy, UBND xã phối hợp BHXH huyện tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của bà con về chính sách BHXH, BHYT theo đúng quy định hiện hành. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, tập trung vào các đối tượng: thành viên hộ gia đình, đối tượng có nguồn thu nhập ổn định, học sinh, sinh viên… Ðể hoàn thành chỉ tiêu được giao, cán bộ UBND xã, phụ trách BHXH đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động bà con. "Mưa dầm thấm lâu”, nhờ sự kiên trì vận động, người dân trên địa bàn từng bước nhận thức được lợi ích của BHYT đối với bản thân, gia đình và xã hội nên tích cực tham gia.
 
Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT còn được lồng ghép vào hầu hết các hoạt động, phong trào thi đua ở địa phương. Bên cạnh đó, kịp thời ghi nhận những ý kiến, phản ánh của bà con xung quanh việc thực hiện chính sách BHYT để báo cáo với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm, từ đó tạo được lòng tin trong Nhân dân. Các tổ chức và đoàn thể trên địa bàn quản lý chặt chẽ, sâu sát thông tin những cán bộ, hội viên, người dân đã tham gia, chưa tham gia, hoặc thẻ BHYT sắp hết hạn. Qua đó, các đại lý thu kịp thời vận động giúp người dân tham gia BHYT liên tục, không bị gián đoạn để được hưởng các quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm trở lên…
 
Đồng chí Bùi Văn Kiểm, Giám đốc BHXH huyện Lạc Sơn cho biết: Từ xã có tỷ lệ bao phủ thấp, đến nay, tỷ lệ người có thẻ BHYT toàn xã đạt khoảng 90%. Công tác BHYT trên địa bàn xã đạt được những kết quả tích cực. Đây cũng là bài học kinh nghiệm để BHXH huyện nhân rộng ra các xã khác trong thời gian tới, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, giai đoạn 2012 - 2020. 
 
Qua kinh nghiệm cho thấy, Đảng ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và kiên trì tuyên truyền hiệu quả sẽ thành công. Đồng thời, đại lý thu ở cấp cơ sở tích cực trong việc tuyên truyền người dân tham gia, những chủ trương, chính sách về BHXH đều được cung cấp kịp thời đến bà con, để người dân hiểu, tham gia BHXH tự nguyện và mua BHYT không chỉ là chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, mà còn là "bùa hộ mệnh” khi chẳng may ốm đau, bệnh tật.

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


135

mohinh

30A

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction