dt 25820201741 dsc 6982Ngày 25/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo BHXH, BHYT năm 2019 và 7 tháng năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh chủ trì hội nghị. 

 

Trong năm 2019 và 7 tháng năm 2020, các sở, ban, ngành, chính quyền cấp huyện đã có sự phối hợp tích cực trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Số người tham gia BHXH năm sau cao hơn năm trước (số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2019 tăng 127% so với năm 2018). Công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH và các cơ quan chức năng trong thanh, kiểm tra, thu hồi nợ đọng BHXH được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát cơ sở khám, chữa bệnh đã hạn chế, ngăn chặn được tình trạng trục lợi BHYT, lạm dụng kỹ thuật cao, thuốc chữa bệnh đắt tiền trong khám, chữa bệnh. Chế độ, chính sách đối với người tham gia BHXH được thực hiện kịp thời, đúng quy định…
 
Tại hội nghị, BCĐ cũng đánh giá những khó khăn, hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN như: Một số sở, ngành chưa có sự phối hợp với ngành LĐ-TB&XH trong công tác kiểm tra việc thực hiện quy định về BHXH bắt buộc cho người lao động. Tỷ lệ bao phủ BHXH còn thấp so với tiềm năng. Tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn xảy ra. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số lao động tham gia các loại hình bảo hiểm giảm...
 
Trong thời gian tới, BCĐ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH T.Ư khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào kế hoạch phát triển KT-XH địa phương. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, người lao động về chính sách BHXH, BHYT...
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tiếp tục kiện toàn BCĐ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ tỉnh, huyện, thành phố đến xã, phường. Rà soát lại quy chế hoạt động. Chú trọng công tác tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Các ngành phối hợp với BHXH tỉnh giải quyết vướng mắc trong chi trả BHYT. Các cấp ủy, chính quyền có giải pháp cụ thể triển khai công tác phát triển đối tượng, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


135

mohinh

30A

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction