dt 25920201812 1 20200723 083803"Nhiệm kỳ 2015-2020 là một nhiệm kỳ thành công của Đảng bộ và Nhân dân huyện Lương Sơn, thực hiện được 2 nhiệm vụ lớn, quan trọng là xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV, về sớm hơn 1 năm so với nghị quyết của Tỉnh ủy. Với quyết tâm chính trị cao, huyện đang hành động để hướng tới mục tiêu xây dựng huyện trở thành vùng kinh tế năng động, cơ bản đạt tiêu chí thị xã vào năm 2025" - đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn khẳng định.

 

Huyện Lương Sơn đã có sự đổi thay mạnh mẽ trong diện mạo và cả trong tư duy hành động. Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ huyện đạt được những thành công ấn tượng. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, bộ mặt đô thị, diện mạo nông thôn, chất lượng cuộc sống của người dân thay đổi mạnh mẽ. Vùng đất Hòa Sơn khi xưa đã trở thành khu công nghiệp lấp đầy các dự án đầu tư, nhiều dự án đi vào hoạt động hiệu quả, đóng góp lớn cho thu ngân sách, giá trị xuất khẩu, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang công nghiệp. Các cụm công nghiệp đang được quy hoạch để đầu tư hạ tầng. Xã Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Lâm Sơn đang trên hành trình xây dựng NTM kiểu mẫu, hướng tới mục tiêu người dân được hưởng thụ tốt hơn, chất lượng sống cao hơn hơn, bền vững hơn.

Các dự án phát triển hạ tầng theo quy hoạch được gấp rút triển khai mang lại những diện mạo tươi mới cho bộ mặt đô thị Lương Sơn. Nhiều chủ đầu tư các dự án bất động sản cũng khởi động trở lại sau nhiều năm khó khăn triển khai cầm chừng. Hạ tầng đô thị vùng trung tâm được đầu tư, nâng cấp, chỉnh trang. Hạ tầng các xã đã, đang được đầu tư nâng cấp, đường giao thông xây dựng theo quy hoạch, cảnh quan môi trường từng bước cải tạo. Các xã vùng Nam huyện cũng chuyển động mạnh mẽ trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng NTM.

Những tiềm năng, lợi thế vùng kinh tế cửa ngõ của tỉnh đang được khai thác hiệu quả. Lương Sơn khẳng định là vùng đất sôi động về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Huyện cũng đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa, trong đó, nhiều sản phẩm như rau hữu cơ, cao xạ đen Tuyết Nhi, rau mùng tơi hữu cơ Đồng Sương, bưởi Diễn Tân Thành, thịt gà Thuận Phát, chuối Viba… chiếm được sự tin tưởng của khách hàng. Đảng bộ huyện đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV. Lương Sơn là huyện đi đầu thực hiện mục tiêu giảm nghèo, thu ngân sách Nhà nước. Văn hóa - xã hội có sự tiến bộ, phát triển, dân trí không ngừng được nâng lên. Lĩnh vực giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ.

Với vị trí tiếp giáp Thủ đô, được hưởng lợi từ nguồn lực đầu tư, tiềm năng đất đai, tài nguyên, lao động, huyện Lương Sơn đang được xác định là vùng hạt nhân của các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Đây là cơ hội bứt phá cho Lương Sơn, nhưng đồng thời là nhiệm vụ, trách nhiệm nặng nề đặt ra cho Đảng bộ và Nhân dân trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Lương Sơn xác định phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của tỉnh và Nhân dân. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện đề ra những chỉ tiêu cách mạng, phấn đấu đến năm 2025, thu ngân sách Nhà nước đạt 1.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng; duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí huyện NTM; phấn đấu có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; xây dựng huyện trở thành vùng kinh tế năng động của tỉnh.

Tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, tranh thủ sự quan tâm của tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế riêng có, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án; huy động mọi nguồn lực, nhất là ngoài ngân sách đầu tư kết cấu hạ tầng, ưu tiên đầu tư hạ tầng, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí về đô thị, thu hút dân cư đến sống và làm việc tại đô thị, góp phần tăng mật độ dân số trên toàn đô thị, xây dựng đô thị Lương Sơn xứng tầm là động lực, cửa ngõ của tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, triển khai có hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm để nâng giá trị gia tăng, phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc thù, lợi thế, theo hướng sản xuất hàng hóa gắn kết với thị trường, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, nâng cao bền vững đời sống người dân.

Nguồn:http://www.baohoabinh.com.vn/

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


135

mohinh

30A

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction