dt 10920201826 img 7510Những năm gần đây, phong trào hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường... được các cấp Hội Phụ nữ huyện Tân Lạc chú trọng triển khai thực hiện để hỗ trợ nhau xoá đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

 

Hàng năm, Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở Hội rà soát hộ hội viên nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; xây dựng kế hoạch giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo bằng việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ như: cho vay vốn, giúp ngày công lao động, cây, con giống… Năm 2020, các cơ sở Hội đăng ký giúp 28 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo. Trong 6 tháng đầu năm, Hội hỗ trợ thành lập 1 tổ hợp tác nuôi lợn dược liệu tại xã Lỗ Sơn với 14 thành viên, hiện tổ đã có 12 con lợn nái, 1 con lợn đực giống lợn rừng Thái Lan và 40 con lợn giống chuẩn bị nuôi lợn thịt; thành lập được 3 tổ tài chính tự quản tại 2 điểm du lịch cộng đồng xóm Chiến và xóm Bưởi Cại, xã Phú Cường với trên 50 thành viên.
 
Cùng với đó, Hội LHPN huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ ứng dụng KHKT vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, đẩy mạnh phong trào "phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, "giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, tích cực tham gia thực hiện các đề án phát triển kinh tế của địa phương. Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được các cấp Hội tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức. Hội tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, tổ nhóm tín dụng tiết kiệm; góp vốn xoay vòng tạo nguồn vốn tại chỗ để hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi. Đến nay, toàn huyện có 209 chi, tổ nhóm tiết kiệm với trên 9.000 hội viên tham gia, số dư tiết kiệm đạt trên 5 tỷ đồng, có 914 hội viên được vay vốn.
 
Các cấp Hội tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH cho hội viên nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình. Toàn huyện hiện có 79 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tại các thôn, xóm, dư nợ tín dụng chính sách 86 tỷ đồng, với 2.968 thành viên vay vốn. Các cơ sở Hội quản lý tốt nguồn vốn vay, không có nợ quá hạn, xâm tiêu, các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Ngoài ra, Hội LHPN huyện phối hợp Ngân hàng NN&PTNT thành lập được 1 tổ vay vốn tại thị trấn Mãn Đức với 18 thành viên, dư nợ trên 800 triệu đồng.
 
Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về công tác bảo vệ môi trường, tích cực tham gia xây dựng NTM, Hội LHPN huyện và cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động: duy trì ngày thứ Bảy NTM xanh - sạch - đẹp; tổ chức phát quang đường làng, ngõ xóm được 5 km, thu gom 1,2 tấn rác thải, trồng mới 1,1 km đường hoa tại thị trấn Mãn Đức, xã Mỹ Hòa, 900 m đường cau xã Phong Phú. Thành lập mô hình điểm "nói không với rác thải nhựa” tại thị trấn Mãn Đức; tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và người dân thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe…
 
Đồng chí Bùi Minh Hồng, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Trong thời gian tới, để phong trào thực sự đi vào đời sống và đạt hiệu quả cao, Hội LHNP huyện tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM mới gắn với các phong trào phát triển kinh tế gia đình, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân; khẳng định vai trò, trách nhiệm của chị em phụ nữ trong việc thực hiện các chương trình phát triển KT-XH của huyện

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


135

mohinh

30A

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction