dt 10102020911 20200930 145516Những năm qua, nhờ Chương trình 135 (CT 135), bộ mặt của nhiều xóm, xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn đang từng ngày thay đổi. Những dự án, chính sách hỗ trợ thiết thực từ chương trình thực sự là "đòn bẩy” trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, là động lực quan trọng giúp đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng NTM.

 

Xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập 3 xã Do Nhân, Tuân Lộ và Quy Mỹ cũ. Trước khi sáp nhập, xã Do Nhân và Quy Mỹ thuộc vùng đặc biệt khó khăn, được thụ hưởng các dự án, chính sách đầu tư, hỗ trợ từ CT 135. Khoảng 4 - 5 năm trước, khi về hai xã trên, chính quyền và người dân bày tỏ nhiều trăn trở về hạ tầng thiết yếu như: đường giao thông, hệ thống thủy lợi, nhà văn hóa xuống cấp. Đến nay, nhờ các dự án đầu tư từ CT 135, bộ mặt nông thôn của xã Nhân Mỹ đã có những sự đổi thay tích cực. Xóm Thung Vòng (nay sáp nhập thành xóm Khi) thuộc xã Do Nhân cũ là 1 trong 36 xóm khó khăn nhất tỉnh. Ba năm trước, đường về xóm núi rất trắc trở với dốc cao, mặt đường nhỏ hẹp. Sau dự án đầu tư từ CT 135, đường về Thung Vòng đã được cứng hóa chắc chắn, tạo điều kiện thuận lợi để hơn 10 hộ dân xóm núi giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo.

Đồng chí Đinh Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Mỹ cho biết: Không chỉ Thung Vòng đổi thay mà hệ thống đường giao thông, thủy lợi của xã ngày càng được hoàn thiện nhờ CT 135. Trong năm 2019, tổng số vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng của xã là 21,686 tỷ đồng. Còn từ đầu năm đến nay, xã tiếp tục có thêm những công trình mới được đầu tư xây dựng, nâng cấp, bảo dưỡng từ CT 135. Đó là công trình nâng cấp, cứng hóa đường nội xóm Khi, đường nội xóm Trăng Tà, công trình nhà văn hóa xóm Bùi Nước, xóm Ào U. Với những sự đầu tư đó, Nhân Mỹ đã đạt tiêu chí về đường giao thông và thủy lợi trong xây dựng NTM.

Nằm liền kề với xã Nhân Mỹ, những năm qua, xã vùng sâu Lỗ Sơn (Tân Lạc) cũng đang có những sự chuyển mình tích cực với "đòn bẩy” từ CT 135. Đồng chí Bùi Văn Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Lỗ Sơn chia sẻ: Trước đây, đường giao thông ở xã khá trắc trở, nhiều tuyến đường đến trung tâm các xóm vẫn là đường đất. Với sự đầu tư từ chương trình xây dựng NTM, đặc biệt là CT 135, hệ thống đường giao thông của xã đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của bà con. Trong năm nay, xã có thêm 2 tuyến được cứng hóa, vốn đầu tư trên 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Lỗ Sơn cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tiểu dự án về hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, cũng như hỗ trợ nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở. Với "đòn bẩy” CT 135 đã giúp công cuộc xóa đói, giảm nghèo của xã đạt được kết quả thiết thực. Trước đây, tỷ lệ hộ nghèo của xã gần 50%, nay giảm còn hơn 16%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/năm.

Không chỉ có xã Nhân Mỹ, Lỗ Sơn, mà nhiều xã khó khăn khác của huyện Tân Lạc và các địa phương trong tỉnh, người dân cũng đã, đang được tiếp sức trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo từ các dự án của CT 135. Trong năm 2019, nguồn vốn thực hiện CT 135 trên địa bàn tỉnh do T.Ư phân bổ hơn 170 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn trên 687 tỷ đồng để thực hiện các tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sinh kế và nâng cao năng lực cộng đồng cho cán bộ cơ sở. Nhờ đó, từ năm 2014 - 2019, toàn tỉnh có trên 29 nghìn hộ thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,36% năm 2019, ước năm 2020 còn 8,56%. Đó là những kết quả thiết thực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM ở các khu vực khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Nguồn:http://www.baohoabinh.com.vn/

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


135

mohinh

30A

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction