dt 8102020931 e293d4ecb11fa6852294f58c7f7Về xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) trong tiết trời se lạnh cuối thu, chúng tôi cảm nhận được những thay đổi đưa Đồng Tâm trở thành một miền quê đáng sống. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã đã lãnh đạo phát triển toàn diện trên các mặt; năm 2015, xã được công nhận đạt chuẩn NTM, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

 

Việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ qua cơ bản đạt và vượt. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có nhiều khởi sắc, năm 2015, xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM và cán đích đúng lộ trình. Những ngôi nhà khang trang, con đường bê tông trải dài nối liền các ngõ xóm, đường làng, người dân hân hoan, phấn khởi trước diện mạo hoàn toàn mới cho thấy sự nỗ lực không nhỏ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương cùng chung tay thực hiện. Hiện, xã tập trung hoàn thiện bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020.

Để tăng thu nhập cho người dân, Đảng ủy xã định hướng phát triển mạnh các mô hình chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại, toàn xã có 6 trang trại được công nhận theo tiêu chí mới, 1 công ty chăn nuôi công nghệ cao và 32 gia trại, thu nhập từ 500 - 700 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, duy trì tổng đàn gần 800 con trâu, bò; đàn dê khoảng 1.800 con, đàn gia cầm 200.000 con, đàn lợn gần 2.300 con, 2.000 đàn ong; tổng diện tích nuôi thủy sản 70 ha, sản lượng đạt 60 tấn.

Trong sản xuất CN-TTCN, xã tập trung chỉ đạo, khuyến khích người dân đầu tư phát triển trọng tâm vào các ngành nghề cơ bản như khai thác vật liệu xây dựng, sản xuất gạch, sản xuất chế biến gỗ, nông sản, gia công cơ khí, dịch vụ vận tải hàng hóa, san lấp mặt bằng, vận tải hành khách, may mặc công nghiệp... Đến nay, về vật liệu xây dựng, đã khai thác hơn 237.600 m3 đá, sỏi các loại; sản xuất hơn 9 triệu viên gạch nung, gạch bê tông; duy trì hoạt động 4 xưởng chế biến gỗ, đạt 71.000 m3 gỗ và 4 xưởng may mặc. Trên địa bàn có 17 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Cụm công nghiệp xã Đồng Tâm được quy hoạch với diện tích 22,58 ha, nay đã được mở rộng quy hoạch, nâng tổng diện tích lên 73,97 ha. Thu nhập bình quân đầu người của xã tăng lên 50,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,4%.

Đồng chí Phan Tiến Đạt, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Nhân dân được xác định là chủ thể của công cuộc đổi mới, do đó, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đúng phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, vận động Nhân dân tích cực góp sức thực hiện. 5 năm qua, với sự đầu tư của Nhà nước, đóng góp của Nhân dân đã từng bước hoàn thiện cơ bản hệ thống cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội, điện, đường, trường, trạm, nhà học tập cộng đồng, sân vận động, hồ đập, kênh mương, tổng vốn được đầu tư 11 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp 1,2 tỷ đồng”.

Ngoài ra, trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, xã có tỷ lệ phổ cập giáo dục đạt 100%; 85% người dân tham gia BHYT; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55,13%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%, thôn văn hóa đạt 80%. Toàn xã có 1 họ đạo với 56 hộ, 266 nhân khẩu, 5 cơ sở thờ tự hợp pháp. Đảng ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện nâng cao đời sống cho Nhân dân, tuyên truyền, vận động giáo dân sống "tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia xây dựng quê hương.

 Nguồn:http://www.baohoabinh.com.vn/

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


135

mohinh

30A

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction