dt 15112019923 img 8145Những năm gần đây, hoạt động ủy thác nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến người dân thông qua tổ chức Hội, đoàn thể các cấp đóng vai trò quan trọng. Trong đó, phải kể đến vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ các cấp đã thực sự trở thành cánh tay nối dài, một phần không thể tách rời trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. Hội Phụ nữ tỉnh đã đồng hành cùng hoạt động tín dụng chính sách ngay từ những ngày đầu thành lập.

 

Gia đình chị Nguyễn Thị Ngà ở xóm Thịnh Phú, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) có 6 khẩu. Ngoài làm màu, chăn nuôi gà, lợn, chị Ngà còn buôn bán chạy chợ nhưng cuộc sống vẫn nhiều khó khăn. Thông qua tổ chức Hội Phụ nữ, mới đây, chị Ngà được vay vốn ưu đãi 40 triệu đồng từ chương trình hộ cận nghèo. Với nguồn vốn này, chị Ngà dự định đầu tư nuôi bò để giảm nghèo bền vững. Đây chỉ là một trong hàng nghìn hội viên phụ nữ được tiếp cận vốn Ngân hàng CSXH đầu tư sản xuất, kinh doanh, vươn lên ổn định cuộc sống.
 
Theo văn bản thỏa thuận đã ký kết giữa tổ chức Hội với Ngân hàng CSXH, các nhiệm vụ chính Hội Phụ nữ cam kết thực hiện khi nhận ủy thác các phần việc từ Ngân hàng CSXH là: công tác tuyên truyền, vận động, quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, trọng tâm là hoạt động kiểm tra, giám sát và phối hợp với ngân hàng để thực hiện một số phần việc khác như xử lý nợ, phân loại, đánh giá hoạt động, chất lượng của tổ. Cơ chế cho vay ủy thác và quản lý khách hàng vay vốn thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn ngày càng chứng minh được hiệu quả thực tế khi tổ viên là hội viên phụ nữ tại thôn, xóm, là những người gần gũi, thường xuyên quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong đời sống, sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi. Hội Phụ nữ tại các xã, các chi hội tuyến cơ sở đều tích cực, chung tay cùng Ngân hàng CSXH làm tốt nhiệm vụ để nguồn vốn đến được tận tay đối tượng.
 
Bên cạnh đó, để làm tốt nhiệm vụ ủy thác, Hội Phụ nữ các cấp chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Không chỉ với cương vị là cấp Hội quản lý vốn, mà còn với vai trò thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp tỉnh, huyện, lãnh đạo Hội Phụ nữ các cấp luôn dành thời gian đi kiểm tra thực tế tại cơ sở theo kế hoạch hàng năm, kiểm tra đột xuất để nắm bắt tốt nhất tình hình hoạt động của Hội cơ sở và các tổ tiết kiệm vay vốn hiện đang quản lý. Qua đó phát hiện kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình chuyển tải và quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách. Việc kiểm tra thường xuyên cũng giúp cho hộ vay có ý thức hơn khi sử dụng đồng vốn vay, tập trung vào sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh ngành nghề phù hợp với thực tiễn địa phương. Qua đánh giá, các hội viên được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.
 
Đến hết tháng 9, tổng dư nợ ủy thác qua Hội Phụ nữ tỉnh là 807,7 tỷ đồng, Hội quản lý 721 tổ tiết kiệm và vay vốn ở 210 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện, thành phố trong toàn tỉnh với trên 27 nghìn khách hàng đang còn dư nợ. Chất lượng tín dụng ngày được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ ở mức 0,1% trên tổng dư nợ đang quản lý, Hội Phụ nữ tỉnh là đơn vị có chất lượng nợ tốt nhất trong 4 đơn vị ủy thác tính đến cuối tháng 9/2019, có thị phần dư nợ đứng thứ 2 trong 4 tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác.

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


135

mohinh

30A

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction