dt 10102020956 img 1837Những năm qua, cùng với cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh (SX-KD) của các DN trong tỉnh chịu áp lực của suy thoái kinh tế nghiêm trọng, ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh thương mại. Đặc biệt là từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã để lại hậu quả nặng nề, tác động tiêu cực đến "sức khỏe của DN”. Tuy nhiên, nhờ những cơ chế, chính sách kịp thời của Chính phủ; sự lãnh đạo, điều hành sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh; sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và tăng cường hợp tác… cộng đồng DN, doanh nhân Hòa Bình đã tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức để ổn định và phát triển.

dt 1010202094 img 0189589Những năm qua, nhờ tích cực xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án vào địa bàn đã góp phần tạo đòn bẩy để huyện Lương Sơn đạt được kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao so với mức bình quân chung của tỉnh (13,86/9,15%), cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

dt 121020201442 dsc07263Đến nay, trên địa bàn huyện Lương Sơn có hơn 800 doanh nghiệp, gần 3.000 hộ kinh doanh. Các doanh nghiệp đã đóng vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH tại địa phương. Nhiều doanh nghiệp khẳng định được chỗ đứng trên thị trường. Sự phát triển của khối doanh nghiệp tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, tăng tính cạnh tranh, qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hệu quả thu hút đầu tư của huyện.

dt 6102020553 120552904 467058437590697 1Với tiềm năng về đất đai rộng lớn, lực lượng lao động dồi dào, huyện Lạc Sơn đang đón cơ hội rộng mở và ngày càng có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư khảo sát, tìm hiểu, đặt vấn đề, xúc tiến triển khai đầu tư tại địa bàn.

dt 21020201628 img 5052Chiều 30/9, Hội Doanh nghiệp huyện Lương Sơn đã tổ chức Đại hội Hội doanh nghiệp huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Có 80 đại biểu đại diện cho hàng trăm doanh nghiệp trong huyện dự đại hội.

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


135

mohinh

30A

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction