Hide Main content block

Tin giảm nghèo

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Huyện Lương Sơn - đẩy mạnh thu hút đầu tư

Huyện Lương Sơn - đẩy mạnh thu hút đầu tư

Những năm qua, huyện Lương Sơn đã tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư sớm thực hiện các dự án sản xu...

Tú Sơn (Kim Bôi): Nhân rộng và phát triển mô hình trồng cây ăn quả…

Tú Sơn (Kim Bôi): Nhân rộng và phát triển mô hình trồng cây ăn quả có múi.

Trong 3-4 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Tú Sơn (Kim Bôi) đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu trồng các loại cây ăn quả có múi đem lại hiệu quả kinh tế ...

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh

 Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã thu hút nhiều dự án đầu tư trọng điểm, góp phần mang lại diện mạo mới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa...

Hoạt động giảm nghèo

Xác định rõ trọng tâm để tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt

Xác định rõ trọng tâm để tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt

Hiện nay, giá trị sản xuất ngành trồng trọt chiếm trên 73% trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Đây là lĩnh vực trọng yếu cần được tái cơ cấu mạnh mẽ để góp phần quyết định mức độ th...

Kinh nghiệm giảm nghèo

Gương thoát nghèo

Hội CCB Xã Bình Sơn (Kim Bôi): Đa dạng hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế

Hội CCB Xã Bình Sơn (Kim Bôi): Đa dạng hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế

Thực hiện Nghị quyết của Hội CCB tỉnh, Hội CCB huyện Kim Bôi về chăm lo đời sống hội viên và động viên CCB tham gia phát triển KT-XH, trong những năm qua, Hội CCB xã Bình Sơn luôn ...

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


135

mohinh

30A

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction